Menu Sluiten

Communicatiestrategen zien COVID-19 ook als een kans

reflecteren

In mijn advieswerk en tijdens lezingen leg ik veel nadruk op de praktische waarde van een strategie. Een strategie mag ambitieus, innovatief en zelfs groots zijn, maar moet tegelijkertijd ook realistisch blijven.

Ook geef ik veel aandacht aan het teaming-aspect van strategieontwikkeling. Een strategie maak je niet in splendid-isolation. De strategie is idealiter het resultaat van goede gesprekken die met elkaar gevoerd worden.

Gesprekken die op het juiste moment worden gevoerd. Bijvoorbeeld als de context fundamenteel verandert.

Welnu, de context is veranderd. COVID-19 heeft veel zaken op z’n kop gezet. Veel wat zeker was, is onzeker geworden. En wat realistisch leek, is plots onbereikbaar geworden. Maar ook: wat voorheen niet voor mogelijk werd gehouden, blijkt toch mogelijk te zijn. Onder druk wordt veel vloeibaar.

Het is dan ook de uitdaging om COVID-19 niet alleen als een bedreiging te zien, maar als een kans. Om boven de waan van de dag uit te stijgen.

Kans 1: ontwikkelen van die hele goede communicatiestrategie

Hoe kan met communicatie maximaal worden bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie? Nu, maar ook post-COVID-19?

Een goede communicatiestrategie fungeert als kompas bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. En is ontzettend waardevol.

In ons boek het Strategisch Communicatie Frame schreven Betteke van Ruler en ik al dat jouw strategie voortdurend onderhoud nodig heeft. Eenmaal gemaakte keuzes, moet je steeds weer ter discussie stellen en tegen het scherpe licht van de dagelijkse realiteit in de buitenwereld houden.

Grijp COVID-19 dus aan om ambities, doelen en speerpunten te formuleren die maximaal aligned zijn met wat belangrijk wordt gevonden.

Het bijstellen van de communicatiestrategie is geen zwakte, maar getuigt van kracht en strategisch leiderschap.  

Kans 2: professionaliseren, oftewel het voeren van het juiste gesprek met elkaar

Ik denk dat we deze crisis ook als een kans moeten zien om met elkaar te reflecteren op wat er aan de hand is en wat dit betekent. En om te leren van wat er gebeurt in deze VUCA-wereld.

COVID-19 is een uitgelezen kans om met elkaar het gesprek te voeren over wat er gebeurt in de buitenwereld. Over hoe het krachtenveld ingrijpend is veranderd, hoe nieuwe issues zijn ontstaan en andere issues zijn verdwenen, hoe stakeholders zich manifesteren, et cetera.

En om nadrukkelijk met elkaar te constateren wat dit betekent. Voor organisatie, team en professional.

De inzichten die deze discussie oplevert, zijn ongekend leerzaam en kunnen van grote waarde zijn. Maar ook het gesprek op zich is belangrijk. Het kan immers niet alleen het outside-in denken versterken, maar ook bijdragen aan teaming.

En teaming is juist nu een aandachtspunt. Want een deel van de professionals is ongetwijfeld 24/7 met COVID-19 in de weer is en voelt zich nuttig en waardevol. Maar hoe zorg je dat die andere professionals zich onderdeel van het team blijven voelen? Juist door hen te betrekken bij de discussies die er toe doen.

Kans 3: doorvoeren van vernieuwingen, realiseren van doorbraken

Ik ben enorm onder de indruk van hoe organisaties hun manier van communiceren hebben aangepast aan de uitdagende omstandigheden.

COVID-19 dwingt organisaties om op een innovatieve manier te kijken naar communicatie. Hoe bereik je doelgroepen die lastig te bereiken zijn? Hoe communiceer je boodschappen die lastig te begrijpen zijn? Hoe communiceer je als CEO of bestuurder met stakeholders die er nu meer dan ooit toe doen?

De afgelopen maanden is er volop geëxperimenteerd en zijn veel doorbraken gerealiseerd. Het is zaak om nu lessen te trekken. Wat nemen we mee post-COVID-19? Wat heeft gewerkt? Wat niet? En hoe verankeren we dat vervolgens in onze manier van werken en denken?

Food for thought.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden hoe belangrijk goede communicatie is. Maar deze crisis heeft er ook voor gezorgd dat de waan van de dag vaak regeert. Een goede communicatiestrateeg stijgt boven die waan van de dag uit. En begrijpt dat COVID-19 ook fundamentele kansen biedt.

Wat je wellicht ook interessant vindt:

(Foto door Subin via Pexels)