Menu Sluiten

Het is volstrekt logisch dat de communicatiedirecteur lid is van de dominante coalitie

Dominante coalitie

(Leestijd: 1 minuut)

De dominante coalitie is dat groepje mensen dat het binnen een organisatie voor het zeggen heeft. Los van hun positie in het organigram. Zij hebben invloed op besluitvorming. Op de inzet van middelen. En daarmee op reputatie. Niet meer dan logisch dat de communicatiedirecteur lid is van dit eliteclubje.

Kotter (1978) definieerde de dominante coalitie ooit als een “group of cooperating employees who oversee the organization as a whole and control its basic policy making”. Grunig (1992) heeft het over “the group of senior managers who control an organization”. 

Kortom, de dominante coalitie heeft macht.

De communicatiedirecteur brengt waardevolle inzichten in

In mijn werk houd ik me veel bezig met de vraag hoe organisaties hun positie en reputatie kunnen versterken. In mijn ogen speelt de communicatiedirecteur een sleutelrol.

Of beter gezegd, de communicatiedirecteur kán een sleutelrol spelen.

Maar dan moet hij wel lid zijn van dat informele clubje.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de communicatiedirecteur lid is van die dominante coalitie in de besluitvorming beter rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholdergroepen. En dat voorkomt o.a. crises en reputatieschade.

Het multistakeholder-perspectief dat een communicatiedirecteur inbrengt is van strategische waarde. De reputatie vaart er wel bij.

Zeker nu blijkt dat de maatschappelijke antenne van veel organisaties slecht is afgesteld – met alle gevolgen van dien – zou het ‘lidmaatschap’ van de communicatiedirecteur vanuit organisatieperspectief een no brainer moeten zijn.

Lidmaatschap dominante coalitie = invloed op gedrag

Ook vanuit het perspectief van de communicatiedirecteur is lidmaatschap van die dominante coalitie belangrijk.

Zeker voor die communicatiedirecteur die zich verantwoordelijk voelt voor reputatie en ambitieus is.

Want alleen als je onderdeel bent van de club mensen die het voor het zeggen hebben, heb je echt invloed op het handelen van de organisatie. Op gedrag. En gedrag – zo weten we – heeft de grootste impact op reputatie.

Het lidmaatschap geeft communicatiedirecteuren dus ‘executive influence‘.

Lid worden van de dominante coalitie? Vijf adviezen.

Maar wat als dat lidmaatschap niet vanzelfsprekend is? Wat te doen als communicatiedirecteur? Vijf tips.

  1. Committeer je aan de ambities en prioriteiten van de top. Zorg dat je volledig op de hoogte bent van wat de top belangrijk vindt. Begrijp wat de uitdagingen en prioriteiten zijn. Omarm purpose en strategie. Draag bij aan veranderingen. En breng continu het multistakeholderperspectief in. Daar zit je waarde.
  2. Never waste a good crisis. Tijdens een roundtable met communicatiedirecteuren vroeg ik wat hun positie binnen de organisatie echt enorm heeft versterkt. Inderdaad, door te presteren tijdens een crisis. Als je dan het vertrouwen weet te winnen, verdien je het later dubbel en dik terug. Zorg dat je er staat ‘when the shit hits the fan’. Hello corona crisis?
  3. Toon leiderschap. Neem verantwoordelijkheid en leg verantwoording af. Sta voor je vak en vakmanschap. Heb een visie op hoe communicatie bijdraagt aan reputatie en succes. Maak keuzes. Hak knopen door. En sla wanneer nodig met de vuist op tafel. Hard.
  4. Informatie is macht. Wees op de hoogte van wat er speelt. Zowel binnen als buiten de organisatie. Laat je niet verrassen en heb je intelligence op orde. Gaat reputatie-onderzoek je helpen het juiste gesprek te voeren? Meer grip op issues gewenst? Ga daar mee aan de slag. Creëer een informatievoorsprong. Breng op basis van informatie partijen samen.
  5. Investeer in relaties. Bouw een netwerk op dat verder reikt dan de communicatiekolom. Trek je niet terug op je eiland, maar wees dáár aanwezig waar het gebeurt (netwerkborrels, opleidingen, recepties, etc.). Wandel rond. Praat bij. Drink kopjes koffie. Onderschat overigens niet de rol van de klikfactor. Alleen op inhoud kom je niet ver. En natuurlijk, laat vakjargon vooral thuis.

Vijf tips die communicatiedirecteuren kunnen helpen lid te worden van de dominantie coalitie. En die communicatiedirecteuren helpen om de titel chief communication officer te verdienen.

Want zoals ik het zie: pas als je lid bent van de dominante coalitie ben je een echte chief.

Zie bovenstaande 5 tips als een aanzet. Wat zijn jouw ervaringen? Wat werkt wel? En wat niet? Deel het vooral.

Wat je wellicht ook interessant vindt: