Menu Sluiten

Leiderschap is een continue dialoog

Leiderschap is een dialoog

Van leiders mag je verwachten dat ze uitstekend kunnen communiceren. Alweer enige tijd geleden stond hierover een interessant artikel in de Harvard Business Review. Groysberg en Slim benadrukken in dit artikel dat leiderschap vooral een continue dialoog moet zijn.

“By talking with employees, rather than simply issuing orders, leaders can promote operational flexibility, employee engagement, and tight strategic alignment.”

Groysberg & Slim, Leadership is a convesation (June 2012)

Het artikel is alweer bijna 10 jaar oud, maar de essentie ervan staat nog steeds als een huis. Leiderschap ís een continue dialoog. Intern en extern. Stakeholder alignment, reputatiemanagement, employee engagement, etc. Het goede gesprek is essentieel.

Maar het voeren van dat goede gesprek is op dit moment best lastig. Corona vereist een andere manier van leidinggeven en communiceren.et hybride-werken is een feit geworden.

Het gevaar ligt op de loer dat het principe van ‘leadership is a conversation’ sluipenderwijs wordt uitgehold nu we onze toevlucht zoeken tot Teams, Zoom, Webex, etc. Van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer. Gevaarlijk. Waarom tijd investeren in een goed, persoonlijk gesprek met die stakeholder als we haar ook even snel kunnen bellen?

Corona dwingt ons anders te kijken naar leiderschap en communicatie. Het hybride werken is here-to-stay en heeft een gigantische impact. Meer van hetzelfde is daarop niet het antwoord.

Ook Robert Hoijberg en Michael Watkins benadrukken in ‘The Future of Team Leadership is Multimodal’ (MIT Sloan Management Review, februari 2021) dat leiderschap in een hybride wereld op een fundamenteel andere wijze moet worden benaderd.

Hoewel ze in hun artikel erg op ‘intern’ focussen, komen Hoijberg en Watkins wel met een interessant perspectief: leiders moeten in toenemende mate twee ‘modes’ beheersen.

  1. For much of the time, they will operate in virtual coordination mode. This means establishing goals, monitoring progress, driving information sharing, and sustaining connections among colleagues working remotely.”
  2. When their teams periodically come together to engage in true collaboration, leaders will need to operate in face-to-face collaboration mode, fostering deep learning, innovation, acculturation, and dedication.”

Mijn stelling is dat dat niet alleen ‘intern’ geldt, maar ook voor ‘extern’. Ook vanuit het perspectief van bijvoorbeeld reputatiemanagement en stakeholder alignment, is het essentieel dat leiders de skills ontwikkelen om op beide vlakken te excelleren.

Leiderschap & dialoog in tijden van hybride werken

Hoijberg en Watkins introduceren in hun artikel 4 rollen* die leiders moeten spelen nu in toenemende mate een hybride wereld ontstaat. Omdat ook deze rollen erg intern gericht zijn, heb ik een poging gedaan ook de externe variant eraan toe te voegen.

  1. Conductor. A mostly virtual team leadership role, the Conductor ensures that plans, decisions, information, and accomplishments are shared to coordinate and motivate team members. Wat dit extern betekent: Vinden van een goede balans tussen de tijd nemen voor het tonen van oprechte betrokkenheid (‘het goede gesprek’) en het creëren van draagvlak, steun, etc (‘let’s get down to business’).
  2. Catalyst. When meeting in person, the Catalyst stimulates collaboration, spurs creativity and innovation, creates a shared culture, and fosters dedication. To accomplish this, these leaders must build trust and create an environment of psychological safety. Wat dit extern betekent: het creëren van een intieme, vertrouwde setting waarin ‘samen’ centraal staat en het draait om het creëren en realiseren van gezamenlijke doelen.
  3. Coach. When working one-on-one with their reports virtually or in person, leaders need to play the role of Coach. This means focusing on helping their people achieve peak performance while building trust and focusing on their well-being and professional development. Wat dit extern betekent: de belangen van de ander centraal staan. Ondersteunen, helpen, stimuleren, geven en jezelf op een tweede plek zetten.
  4. Champion. Whereas the Conductor, Catalyst, and Coach roles involve managing individuals and teams who report directly to a particular leader, the Champion role requires leaders to advocate externally for their teams. It requires leaders to secure team resources, tap into essential information sources, communicate accomplishments, and build trust with peers and other key stakeholders both in person and virtually. Wat dit extern betekent: het behartigen van de eigen belangen, de eigen organisatie positioneren, allianties smeden, invloed uitoefenen.

Het is een aanzet. Suggesties? Opmerkingen? Stuur me een email of schrijf een ‘comment’. Zeer gewaardeerd.

Leiderschap is een continue dialoog. Goede communicatie is wel een stuk uitdagender geworden.

Hoijberg & Watkins, The Future of Team Leadership is Multimodal (februari 2021)

Wat je wellicht ook interessant vindt:

(Image by Ronald Carreño from Pixabay)

1 Comment

  1. Pingback:Last van 'tsunami' aan meningen? 7 adviezen aan communicatiedirecteuren - THE CONNECTED LEADER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *