Menu Sluiten

De 6 kenmerken van een moderne communicatiedirecteur

Kenmerken van een moderne directeur communicatie

(leestijd: 2 minuten) Door de aard van mijn opdrachten werk ik vaak nauw samen met directeuren Communicatie. Ik zie hoe de functie zich in de praktijk ontwikkelt. Ik lees er veel over en doe er geregeld onderzoek naar. De communicatiedirecteur (of: Chief Communication Officer, of: Directeur Corporate Affairs) heeft de potentie om een sleutelrol te spelen binnen organisaties. Alleen al het multistakeholder-perspectief dat zij kan inbrengen is van ongekende strategische waarde.

En ik verwacht dat communicatiedirecteuren het komende decennium een (nog) belangrijker gaan spelen. De uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben zijn ongekend groot. Communicatie en stakeholdermanagement zijn serieuze succesfactoren.

Kenmerken van een moderne directeur communicatie

Alweer een tijdje geleden organiseerden wij een rondetafelgesprek met communicatiedirecteuren over hun positie en rol binnen organisaties. En op basis van de discussie kwamen we tot 4 kenmerken van een moderne communicatiedirecteur:

Kenmerk 1: de communicatiedirecteur als MANAGER

Dit gaat over aansturen. Het alloceren van middelen. Keuzes maken. Vitaliteit en prestatie. Oplossen en mogelijk maken.

Trefwoorden: plannen, organiseren, aansturen, controleren. 

Kenmerk 2: de communicatiedirecteur als LEADER

Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Visie en inspiratie! Richting aangeven. Ambities formuleren. Een visie op het vak hebben. Innovatie aanjagen. Professionals raken in hoofd en hart. Betrokken zijn.

Trefwoorden: inspireren, verbeelden, uitdagen, inleven.

Kenmerk 3: de communicatiedirecteur als TRUSTED ADVISOR

De communicatiedirecteur als vertrouwde adviseur van de top. Ambities helpen realiseren. Begrijpen wat belangrijk is en duidelijk maken hoe communicatie kan bijdragen aan het realiseren van ambities. Inleven in de ander. Meedenken. Meeleven.

Trefwoorden: advies, anticiperen, tegenspraak, prikkelen.

Kenmerk 4: de communicatiedirecteur als EXPERT

Op de hoogte zijn van wat er speelt. Weten wat werkt. Wat niet. Meer weten dan de ander. Durven experimenteren. Nieuwsgierig zijn en blijven. De communicatiedirecteur als expert op haar vakgebied.

Trefwoorden: vakkennis, innovatie, ervaring, scherpte.

Kenmerken van de moderne communicatiedirecteur

Deze 2 kenmerken van een moderne communicatiedirecteur mogen niet ontbreken

Bovenstaand rijtje bleek in de praktijk beperkt. Het knelde en sloot niet aan belangrijke ontwikkelingen. Een moderne directeur Communicatie moet meer kunnen. Op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, in het vak en binnen organisaties voeg ik er graag 2 kenmerken aan toe:

Kenmerk 5: de communicatiedirecteur als LINKING PIN

Binnen- en buitenwereld verbinden. De potentiële impact van besluiten inzichtelijk maken. Ontwikkelingen benoemen en duiden. Het krachtenveld in kaart brengen. De doelgroep een gezicht geven. Weten hoe de reputatie ervoor staat. Inzicht hebben in issues en risico’s. Relaties bouwen en versterken. En ervoor zorgen dat met intelligence (zie ook: CommTech) beter besluiten worden genomen.

Trefwoorden: tegenspraak, onderzoek, intelligence, verbinding.

Kenmerk 6: de communicatiedirecteur als INTEGRATOR

Dit gaat over het op een slimme manier integreren van kennis en kunde. Over multidisciplinaire samenwerking. En vooral ook over samenwerking met andere organisatieonderdelen. Het samen brengen van inzichten, ideeën en expertises. Bundelen van perspectieven. Communicatie niet aan het einde van een proces. Nee, als wezenlijk onderdeel van het proces!

Trefwoorden: regie, integratie, samenwerking, synergie.

Iedere CEO mag het bovenstaande verwachten van haar directeur Communicatie. Maar hóe die directeur invulling geeft aan haar rol? Dat verschilt natuurlijk per organisatie. Per context. Ik ben benieuwd naar jouw kijk op de rol van de directeur Communicatie. Suggesties, ideeën? Ik hoor het graag.

Wat je wellicht ook interessant vindt:

3 Comments

  1. Marcel

    Klinkt als het bekende schaap met 5 poten. Inmiddels is mijn persoonlijke ervaring dat communicatiemanagers vaak of het één of het ander goed kunnen, maar zelden alles. Of ze zijn inhoudelijk heel goed, of ze kunnen zich goed door het mijnenveld van de organisatie bewegen en weten precies hoe ze zaken geregeld kunnen krijgen.

    Denk wel dat het steeds belangrijker wordt dat communicatiemanagers echte vakmensen zijn die weten waar de toegevoegde waarde van henzelf en hun afdelingen ligt in deze dynamische en ultratransparante wereld.

  2. Pingback:De 5 populairste blog posts tot nu toe - THE CONNECTED LEADER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *