Menu Sluiten

Checklist: bevat het veranderverhaal van jouw organisatie deze 7 onderdelen?

veranderverhaal

Bij de meeste van mijn klanten lopen wel een of meerdere verandertrajecten. Vanuit noodzaak of vanuit ambitie. En natuurlijk speelt de CEO vaak een sleutelrol. Ook in het communiceren van het veranderverhaal. En dat veranderverhaal is in mijn ogen van cruciaal belang. Maar wat is een goed veranderverhaal?

Every transformation needs a story that explains why the change makes sense both for the organization as a whole and for the individuals in it

Scott Keller, Colin Price, Beyond Performance (2011)

Hoewel iedere verandering een goed verhaal vereist, valt mij op dat dat verhaal in de praktijk best een aandachtspunt is.

En nee, ik doel niet op die vuistdikke slide deck die McKinsey of BCG heeft samengesteld. Dat ‘verhaal’ is er vaak wel.

Ik doel op het aansprekende verhaal over de verandering. Het verhaal dat medewerkers en stakeholders raakt in hoofd en hart. Waar zij zich in herkennen en tot aangesproken voelen. Het verhaal dat door CEO’s met verve wordt verteld. En waar dus met aandacht naar wordt geluisterd.

Story matters. Niet in de laatste plaats omdat het ontwikkelen van het verhaal op zichzelf al van grote strategische waarde is. Het dwingt de c-suite immers tot ‘deep thinking’, afstemming, reflectie, etc.

Checklist: de 7 onderdelen van een goed veranderverhaal

Er is veel informatie te vinden over wat een goed veranderverhaal is. Zie bijvoorbeeld hier en hier. En ik kan je van harte het boek Beyond Performance van Scott Keller en Colin Price aanbevelen.

Op basis van een model uit dat boek en mijn eigen ervaring als adviseur, stel ik dat een goed veranderverhaal de volgende 7 onderdelen kent.

 1. Waar staan we nu? En wat betekent het dat we hier nu staan? Wat vinden we daarvan?
 2. Waar zijn we naar op weg? Wat is ons doel? Wat willen we bereiken met elkaar?
 3. Waarom is die bestemming belangrijk? Twee perspectieven zijn hierbij in mijn ogen in ieder geval van belang: ‘purpose’ en’urgency’.
 4. Hoe komen we daar? Besteed hier in ieder geval aandacht aan:
  1. Vision. Wat is onze visie op veranderen?
  2. Waarden. Door welke waarden laten we ons leiden?
  3. Strategie. Welke strategie volgen we? Welke keuzes maken we?
  4. Cultuur. Welke elementen uit onze cultuur koesteren we? En welke pakken we aan? Dit gaat ook over (manier van) samenwerken.
 5. Wat betekent dit concreet voor teams? En wat betekent het concreet voor medewerkers? Wat wordt verwacht?
 6. Hoe worden teams en medewerkers geholpen deze verandering te realiseren? Wat mag van de organisatie worden verwacht?
 7. Hoe weten we of we erin slagen te veranderen? Waaruit gaat dat zoal blijken?

Schematisch weergegeven:

Veranderverhaal

Deze 7 onderdelen kun je prima gebruiken als kompas en als toetssteen. En natuurlijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het schrijven van een goed veranderverhaal is een skill. Het vereist niet alleen een goede pen, maar zeker ook analytisch vermogen en creativiteit.

En het initiëren en ontwikkelen van het verhaal vereist visie en leiderschap.

The CEO helps a transformation succeed by communicating its significance, modeling the desired changes, building a strong top team, and getting personally involved.

McKinsey, The CEO’s role in leading transformation (2007)

Ik schreef het al eerder. Leiders weten dat storytelling cruciaal is om te mobiliseren en te motiveren. Van communicatieafdelingen mogen CEO’s dan ook verwachten dat deze uitblinken in het ontwikkelen, vertellen en bewaken van het verhaal.

Nu even terug naar de veranderopgave binnen jouw organisatie. Is er een veranderverhaal? En zo ja, herken je bovenstaande 7 onderdelen? Of ontbreekt er een onderdeel in mijn verhaal? Ik ben benieuwd. Deel vooral jouw ervaringen.

Blogposts die je wellicht ook interessant vindt:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *