Menu Sluiten

“Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen”. #issuesmanagement

Man with issue

Deze week had ik een leuk gesprek met een grote retailer. We spraken onder meer over ambities, uitdagingen en risico’s. Toen we het over issues hadden, kwam de uitdrukking “Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen” aan bod.

Een uitspraak die goed aansluit bij een werksessie die ik eerder vorige week voor een ministerie had georganiseerd. Die sessie ging over issuesmanagement. Ik wilde de deelnemers aan die sessie er o.a. op attent maken dat niet ieder issue hetzelfde is.

Ik maakte onder meer onderscheid tussen tamme en wicked issues.

Tamme issues zijn goed definieerbare issues, die oplosbaar zijn en waar sprake is van een overzichtelijk krachtenveld. Wicked issues zijn groter, complexer, ongrijpbaarder. Er is geen eenvoudige oplossing. Hierover in een ander blog meer.

Mijn advies is om de aandacht bij issuesmanagement vooral te richten op de zogenaamde tamme issues. Niet zozeer omdat dat ‘makkelijker’ zou zijn (hoeft namelijk niet het geval te zijn), maar omdat ze op korte termijn enorm schadelijk kunnen zijn.

De berg versus de molshoop. “Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen”. Ik ben ervan overtuigd dat je als bestuurder, als reputatiemanager, als communicatiemanager juist alert moet zijn op molshopen.

Dus kijk goed om je heen. Waar zijn die molshopen? En wat ga je er aan doen om te voorkomen dat je struikelt? Issuesmanagement dus.

Confucius

De uitspraak “Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen” is van de Chinese filosoof Confucius (551 voor Christus, 479 voor Christus).

Beeld van Confucius in China - cc

Zijn filosofie legde de nadruk op persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde en respect voor de meerdere. De leer van een Confucius was er voor een groot deel op gericht de bindende krachten tussen mensen te versterken.

Op Historiek lezen we dat Confucius de gelatiniseerde versie is van K’Oeng Foe-tse, wat staat voor Meester K’Oeng.

Meer lezen over issuesmanagement?