Menu Sluiten

De praktische waarde van een communicatiestrategie (2)

Communicatiestrategie

Voor een nog te verschijnen boek* werd mij gevraagd een stukje te schrijven over de praktische waarde van een communicatiestrategie. In mijn vorige blog (deel 1) schreef ik dat strategie belangrijk is en dat de praktische waarde ervan groot is.

Ook schreef ik in dat blog dat die waarde zich vooral toont in 2 fases en op 7 manieren. Vervolgens zoomde ik in het blog in op fase 1: het proces om te komen tot de communicatiestrategie. Daarin beschreef ik 3 waardes:

  • Waarde 1. Strategie als verbinder.
  • Waarde 2. Strategie als ‘energizer’.
  • Waarde 3. Strategie als moment om samen knopen door te hakken.

Dit blog gaat over fase 2. De fase waarin de strategie daadwerkelijk gebruikt wordt.

De waarde van strategie toont zich vooral in het daadwerkelijk toepassen ervan. Het in de praktijk brengen van gemaakte keuzes. Het van papier halen van het plan.

Strategie in praktijk: 4 situaties

Het belang van het hebben van een communicatiestrategie staat nauwelijks ter discussie. Iedereen snapt dat het belangrijk is om keuzes te maken. Resources zijn schaars. De top verlangt resultaten. Professionals willen weten waarom ze wat doen. Toch?

En dus worden strategieën ontwikkeld. Tenminste, bij de meeste organisaties. Maar dan? Wat doen we dan met die communicatiestrategie?

In feite kom ik 4 situaties tegen:

  • Situatie 1: Welke strategie? We kunnen kort zijn: er is geen communicatiestrategie. Nooit ontwikkeld. Ik kom het nog wel eens tegen in de praktijk. De waan van de dag regeert, een heldere koers ontbreekt.
  • Situatie 2: De strategie speelt een centrale rol. Er wordt in de praktijk continu op teruggegrepen. De strategie helpt bij het maken van keuzes. De strategie leeft. De essentie wordt continu herhaald en besproken.
  • Situatie 3: De strategie speelt een rol, maar het voelt plichtmatig aan. Zo nu en dan – bijvoorbeeld tijdens teamdagen – wordt er nog naar verwezen. Maar of de strategie echt leeft bij professionals? Mwah.
  • Situatie 4: De strategie speelt geen noemenswaardige rol. De strategie is ontwikkeld en toen … niks. Er wordt nauwelijks nog naar omgekeken. De strategie leeft niet. Speelt geen rol in de dagelijkse praktijk. De strategie is er maar wordt nauwelijks omarmd.

Situatie 1 vind ik persoonlijk linonvoorstelbaar. En in situaties 2 en 3 is in mijn ogen sprake van pure kapitaalvernietiging. Een strategie moet leven. Hoe ga je anders je ambities en doelen bereiken? Die vonden we toch belangrijk? Dan doe je toch je uiterste best om die ook te realiseren?

De strategie moet je koesteren, aandacht geven. Tot leven brengen. Ik zie 3 praktische waardes van strategie in fase 2, de fase waarin strategie daadwerkelijk gebruikt wordt.

Waarde 4. Strategie als kompas. 

De strategie geeft richting. Aan handelen. Aan denken. Aan gesprekken. De strategie helpt effectiviteit en efficiency te vergroten. Bij het maken van keuzes functioneert de strategie als een richtinggevend kader. Een strategie is dus nooit vrijblijvend.

“It’s not enough to be busy, so are the ants. The question is, what are we busy about?”

Henry David Thoreau

Tip: als je begint aan een nieuw vraagstuk, een nieuwe opdracht, een nieuw project, pak dan de communicatiestrategie erbij. Houd voor je zelf continu helder – en verwacht dat ook van anderen – wat de strategische opdracht is.

Waarde 5. Strategie als toetssteen. 

Houden we ons bezig met zaken die ertoe doen? Maken we de juiste keuzes? Aan de hand van de strategie kun je vaststellen of je goed bezig bent. Je toetst het werk. En bekijkt aan de hand van de strategie of je op schema ligt.

“Do what is right, not what is easy nor what is popular.”

Roy T. Bennett

Tip: check geregeld of je op schema ligt. Pak bijvoorbeeld iedere maand tijdens een teammeeting de communicatiestrategie erbij en stel met elkaar vast of het gaat lukken de doelstellingen te realiseren. Zijn we op de goede weg? Zo niet, maak dan heldere afspraken.

Waarde 6. Strategie als trigger voor het goede gesprek. 

Door het geregeld met elkaar over (elementen uit) de strategie te hebben, houd je elkaar scherp. Waar staan we ook alweer voor opgesteld? Wat bindt ons? Waar gaan we voor? Dit vergroot engagement. Versterkt teamgevoel. Geeft een impuls aan strategisch denken.

“Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after.”

Anne Morrow Lindbergh

Tip: stel geregeld een element uit de strategie centraal. Speelt digitalisering een belangrijke rol in de strategie? Waarom dan niet tijdens een teammeting een discussie over dit onderwerp organiseren? Of een expert uitnodigen? Verken nieuwe terreinen, nieuwe theorieën. Bespreek relevante cases.

In het volgende en laatste blog in deze reeks, zoom ik in op de zevende waarde van strategie: leiderschap.

Wordt vervolgd!

Uitnodiging: Deel je ervaring in de comments sectie hieronder. Wat zijn jouw ervaringen met strategieontwikkeling? Welke waarde zie jij?

* Het boek waar ik die bijdrage voor heb geschreven is van emeritus hoogleraar Betteke van Ruler en heet ‘Communicatiestrategie van theorie naar praktijk’ (Boom). 
Met Van Ruler heb ik de boeken Het Strategisch Communicatie Frame en The Communication Strategy Handbook geschreven. 


Wat je wellicht ook interessant vindt: 

(Photo by You X Ventures on Unsplash)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *